2015-12-10

Bardziej

Helenka: Mamo...a ja jestem bardziej chuda, czy bardziej...(lekkie zakłopotanie na twarzy)jak ty?

Brak komentarzy: